Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

III/12/2018

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

14 grudnia 2018
Czytaj więcej o: III/12/2018

III/11/2018

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

14 grudnia 2018
Czytaj więcej o: III/11/2018

Obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 18 grudnia 2018 roku  (wtorek)  o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

14 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

GPG.6733.2.2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096) zawiadamia się, na wniosek Polskich Kolei Państwowych S.A. Al. Jerozolimskie 142 A  02-305 Warszawa, którego pełnomocnikiem jest Pani Anna Trzebińska reprezentująca firmę  Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ,,ALLPLAN” Sp. z o.o. z siedzibą w  Bydgoszczy 85-390 ul. Mahoniowa 14,  z dnia 20.11.2018r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania zmiany decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2018r. z dn. 04.04.2018r. wydanej  dla terenu położonego w  Prabutach przy ul. Daszyńskiego  na działce nr   30/8 obręb nr 0002 Prabuty – M,  dla inwestycji pn. „przebudowa elementów zagospodarowania terenu przed budynkiem dworca PKP  w ramach zadania „Przebudowa Dworca Kolejowego Prabuty”, w tym: 1)budowa zadaszenia wiaty rowerowej, 2) budowa tymczasowego kontenera  dworca kolejowego, 3) budowa towarzyszących obiektów i urządzeń terenowych, w tym budowa parkingu (6 miejsc postojowych, w tym 2 NPS), przebudowa nawierzchni dojść i  dojazdów (łącznie  z przystankiem autobusowym, postojem taksówek i ścieżkami dotykowymi), remont muru oraz utworzenie zieleni urządzonej; 4) przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury technicznej, w tym: wodociągowej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz oświetlenia terenu; rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa; cel publiczny: utrzymanie dróg, obiektów  i urządzeń transportu publicznego”. 

13 grudnia 2018
Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2018

Administrowanie cmentarzami komunalnymi w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Administrowanie cmentarzami komunalnymi w Prabutach".

13 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Administrowanie cmentarzami komunalnymi w Prabutach