Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Prabuty - ulice Czarnieckiego - Działkowa

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na budowę kanalizacji deszczowej w Prabutach - ulice Czarnieckiego - Działkowa

18 października 2018
Czytaj więcej o: Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Prabuty - ulice Czarnieckiego - Działkowa

94/2018

Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 05 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

17 października 2018
Czytaj więcej o: 94/2018

88/2018

Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

17 października 2018
Czytaj więcej o: 88/2018

76/2018

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

17 października 2018
Czytaj więcej o: 76/2018

GPG.6733.13.2018

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2018r., poz. 1945), zawiadamia się, że w dniu 16.10.2018r. zostało z urzędu wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji  nr 15/2018 z dnia 06.07.2018r. znak: GPG.6733.13.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:,,budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, w celu zasilania przepompowni ścieków; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej” na działkach geodezyjnych nr 1/15, 8/55 obręb Stary Kamień oraz na działce geodezyjnej nr 65/54 obręb 0005 Prabuty-M.

16 października 2018
Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2018