Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpowiadzanie ścieków dla PEWIK Sp. z o. o.

W dniu 16 maja 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję zatwierdzającą taryfę za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PEWIK Sp. z o. o.

24 maja 2018
Czytaj więcej o: Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpowiadzanie ścieków dla PEWIK Sp. z o. o.

GPG.6733.10.2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.03.2018r.,  Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pan Karol Rajkowski ul. Waryńskiego 2 57-530 Międzylesie, została wydania decyzja nr 10/2018 na działce geodezyjnej nr 185, 187 i 188/3 obręb 0005, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

24 maja 2018
Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2017

Budowa chodnika w miejscowości Grodziec, gmina Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na "Budowa chodnika w miejscowości Grodziec, gmina Prabuty"

24 maja 2018
Czytaj więcej o: Budowa chodnika w miejscowości Grodziec, gmina Prabuty

48/2018

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości rolnej w Starym Kamieniu w gminie Prabuty.

22 maja 2018
Czytaj więcej o: 48/2018

47/2018

Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych przy ulicy Daszyńskiego w Prabutach.

22 maja 2018
Czytaj więcej o: 47/2018