Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przebudowa dworca kolejowego w Prabutach

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie reprezentowanej przez Wiktorię Peć postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez skrzynki rozsączające, w ramach inwestycji pn. "Przebudowa dworca kolejowego w Prabutach", w obrębie działek nr 30/8 i 30/11 obr. 2 w miejscowości Prabuty.

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa dworca kolejowego w Prabutach

11/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach.

18 lutego 2019
Czytaj więcej o: 11/2019

GPG.6733.1.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 10.01.2019r. Pana Rafała Kwiatkowskiego  reprezentującego firmę HYBRIS ul. Nowowiejska 11/14 82-400 Sztum, działającego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w  Gdańsku ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk, dnia 14.02.2019r. została wydana decyzja nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 92/1, 102 obręb 0005 dla inwestycji pn.: „budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania gazu”.

14 lutego 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.1.2019

GPG.6733.6.2019

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, dnia 13.02.2019r.. została wydana decyzja dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV o długości 1884m na działkach nr 161, 162, 163, 164/2, 165/3, 166/4, 166/3, 233, 174/23, 233/1, 229/1 obręb Gonty oraz na działkach nr 185/1, 187, 189/2, 191/2, 185/6, 197/4, 208, 209/7, 209/4, 209/20 w obrębie geodezyjnym Julianowo.

14 lutego 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na czas nieokreślony

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na czas nieokreślony.

13 lutego 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na czas nieokreślony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat.

13 lutego 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

13 lutego 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

13 lutego 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

133/2018

Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

7 lutego 2019
Czytaj więcej o: 133/2018

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Naprawę nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

6 lutego 2019
Czytaj więcej o: Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty