Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

106/2017

Zarządzenie Nr 106/2017 Szefa Obrony Cywilnej Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia  treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 23 listopada 2017 r.

23 listopada 2017
Czytaj więcej o: 106/2017

108/2017

Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Daszyńskiego 17 w Prabutach.

22 listopada 2017
Czytaj więcej o: 108/2017

105/2017

Zarządzenie nr 105/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty osobie wskazanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

21 listopada 2017
Czytaj więcej o: 105/2017

100/2017

Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 października 2017 roku w sprawie udzielenia pani Katarzynie Sicińskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i w sprawach o świadczenie wychowawcze.

21 listopada 2017
Czytaj więcej o: 100/2017

107/2017

Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

21 listopada 2017
Czytaj więcej o: 107/2017