Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

81/2020

Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem.

24 listopada 2020
Czytaj więcej o: 81/2020

80/2020

Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2021-2029.

24 listopada 2020
Czytaj więcej o: 80/2020

Wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej o mocy do 1MW na działce nr 3/3 w obrębie Górowychy w gminie Prabuty"

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49, art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Pana Krzysztofa Wesołowskiego postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej o mocy do 1MW na działce nr 3/3 w obrębie Górowychy w gminie Prabuty”.

24 listopada 2020
Czytaj więcej o: Wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej o mocy do 1MW na działce nr 3/3 w obrębie Górowychy w gminie Prabuty"

GPG.6733.27.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.10.2020r., uzupełniony w dniu 06.11.2020r., złożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na działce nr 189/2, 190/4, 190/5, 190/8 w obrębie geodezyjnym Stary Kamień, gm. Prabuty.

18 listopada 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.27.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

18 listopada 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na czas do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na czas do 3 lat.

18 listopada 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na czas do 3 lat

III przetarg działki letniskowej o pow. 0,0373ha w Rodowie Małym

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00021658/5 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty Regon 170747780 położoną w obrębie geodezyjnym 0024 Rodowo Małe -W oznaczoną numerem działki 62/6 o pow. 373 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 22000,oo zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

18 listopada 2020
Czytaj więcej o: III przetarg działki letniskowej o pow. 0,0373ha w Rodowie Małym

II przetarg działek budowlanych nr 54/272/273/274/281 na Os.O.Klimuszki

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA  II  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na Osiedlu O.Klimuszki wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. m2

Położenie przy ulicy

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

54/281

1014

O.Klimuszki

47200

4720

472

54/274

1026

47200

4720

472

54/273

1015

47200

4720

472

54/272

1030

47200

4720

472

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

18 listopada 2020
Czytaj więcej o: II przetarg działek budowlanych nr 54/272/273/274/281 na Os.O.Klimuszki

II przetarg działek budowlanych nr 54/267/268 na Os.O.Klimuszki

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA  III  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na Osiedlu O.Klimuszki wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. m2

Położenie przy ulicy

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

54/267

1609

O.Klimuszki

 

Lawendowa

41179

4118

412

54/268

1208

34179

3418

342

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

18 listopada 2020
Czytaj więcej o: II przetarg działek budowlanych nr 54/267/268 na Os.O.Klimuszki

II przetarg działek budowlanych nr 54/259/260/261 na Os.O.Klimuszki

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na Osiedlu O.Klimuszki wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. m2

Położenie przy ulicy

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

54/259

1544

O.Klimuszki

57200

5720

572

54/260

1553

57200

5720

572

54/261

3005

97200

9720

972

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

18 listopada 2020
Czytaj więcej o: II przetarg działek budowlanych nr 54/259/260/261 na Os.O.Klimuszki